VRIJWILLIGERSWERK
 
Vrijwilligers zijn essentieel voor een positieve, solidaire en respectvolle samenleving.

Voor onze wandelorganisaties moeten wij rekenen op de medewerking van onze leden, die zich vrijwillig ten volle willen inzetten om deze te doen slagen. Een goede wandelorganisatie zorgt voor een aangename wandeldag voor de wandelaars.
Zonder deze vrijwilligers kunnen wij dit niet organiseren.

Maar kan iedereen als vrijwilliger meewerken ?

Bij onze organisaties doen wij vaak beroep op tal van medewerkers. Deze mensen werken vrijwillig mee voor 1 of meerdere keren. Hierbij zijn 2 administratieve verplichtingen van belang :
1e : Er moet een vrijwilligersregister of medewerkerslijst bijgehouden worden.  Daarop staan de naam, adres, nummer identiteitskaart en rijksregisternummer van de medewerkers. In geval van sociale controle dient dat register voorgelegd te worden.
2e : De personen die meewerken moeten in een aantal gevallen toelating vragen om te mogen mee helpen als vrij- williger:  
*Wie werknemer, zelfstandige of volledig gepensioneerde is= moet geen toelating vragen  
*Wie een uitkering krijgt van het ziekenfonds = moet toelating vragen aan zijn adviserend geneesheer  
*Wie een uitkering krijgt van de RVA bijvoorbeeld als (deeltijds)werkloze, als bruggepensioneerde (de nieuwe naam is SWT), als je in loopbaanonderbreking bent = moet toelatingvragen aan de RVA. MAAR vanuit Aktivia hebben we voor werklozen en bruggepensioneerden een algemene toelating gevraagd aan de RVA.
De RVA heeft beslist dat werklozen en mensen op brugpensioen geen individuele toelating meer moeten vragen voor hun vrijwillige activiteiten bij de voorbereiding, de organisatie en de opruim van de wandel-tochten van een Aktiviaclub.
Er zijn nog 2 aandachtspunten bij die algemene toelating:
•  Voor de werklozen die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt mogen de vrijwillige activiteiten niet meer dan 28u per week bedragen.
•  De werklozen en bruggepensioneerden blijven hun uitkering ontvangen voor zover hun forfaitaire vergoeding die ze krijgen voor hun vrijwillige activiteiten niet meer is dan 32,71 euro/dag en in totaal niet meer dan 1.308,38 euro/jaar.  (Deze bedragen gelden voor de vergoeding voor al uw vrijwilligerswerk samen).
Wie werkloos is en controle mocht krijgen, kan verwijzen naar deze algemene toelating voor vrijwilligers- werk voor Aktivia. Het machtigingsnummer is Y01/042014/2014-9/45bis.
In deze toelating staat niets over mensen die in loopbaanonderbreking (bv. tijdskrediet) zijn.  Zij vragen dus best nog een toelating aan de RVA via het formulier C45B.
Meer info hierrond kan je krijgen via de uitbetalingsinstelling (de vakbond of Hulpkas voor Werklozen).