BUS- EN TREINUITSTAPPEN
 
Ook in 2018 zouden wij graag zoveel mogelijk in clubverband willen deelnemen aan wandelorganisaties van clubs die ook op onze wandelorganisaties in groot aantal aanwezig waren. Daarvoor plannen wij elk jaar bus- en treinuitstappen.
Iedereen zowel lid als niet-lid, jong en oud kan aan deze bus- en treinuitstappen deelnemen.
Wij zouden toch graag opteren dat de bus volledig vol zit = 54 plaatsen en liefst nog meer. Er bestaan ook dubbeldekkers waar je van 75 tot 80 plaatsen hebt.
Noteer alvast volgende data in jullie agenda de bus- en treinuitstappen die ons bestuur al vooropstelden :
 
1) Zondag 29 april 2018                 Vlaanderen Wandelt in Brasschaat
 
2) Zaterdag 23 juni 2018                Paardenvisserstocht in Koksijde
 
3) Woensdag 15 augustus 2018      Eburonentocht in Tongeren
 
4) Zondag 30 december 2018         Wafelentocht  in Zottegem
 
  
Treinuitstap :
 
Tijdens het jaar zullen nog treinuitstappen worden gepland al naargelang onze kalender opgemaakt wordt.
Wij hopen jullie op deze uitstappen in groot aantal te mogen verwelkomen !