BUS- EN TREINUITSTAPPEN 2019
 
Ook in 2019 zouden wij graag zoveel mogelijk in clubverband willen deelnemen aan wandelorganisaties van clubs
 
die ook op onze wandelorganisaties in groot aantal aanwezig waren.
 
Daarvoor plannen wij elk jaar bus- en treinuitstappen.
 
Iedereen zowel lid als niet-lid, jong en oud kan aan deze bus- en treinuitstappen deelnemen.
 
Wij zouden toch graag opteren dat de bus volledig vol zit = 54 plaatsen en liefst nog meer. Er bestaan ook
 
dubbeldekkers waar je van 75 tot 80 plaatsen hebt.
 
 
Noteer alvast volgende data in jullie agenda de bus- en treinuitstappen die ons bestuur al vooropstelden :
 
- Zondag 28 april 2019 Vlaanderen wandelt te Roeselare

- Zondag 23 juni 2019 Uitstap naar Stevensweert (Nederland)

- Zaterdag 24 augustus 2019 5de mosselfeestenwandeling in Philippine

- Zaterdag 7 december 2019 Last Post- en kerstverlichtingstocht

  
Treinuitstap :
 
Tijdens het jaar zullen nog treinuitstappen worden gepland al naargelang onze kalender opgemaakt wordt.
 
Wij hopen jullie op deze uitstappen in groot aantal te mogen verwelkomen !