JAARFEEST - JAARVERGADERING 2021
 
GAAN MOMENTEEL NIET DOOR WEGENS CORONA
 
 

 

 
 
Jaarlijks organiseren wij voor onze leden een jaarfeest, waarop verdienstelijke leden in de bloemetjes worden
 
gezet.
 
Aangezien wij een vzw zijn , dient er een algemene ledenvergadering te worden gehouden. Deze zal het jaarlijks
 
clubfeest vooraf gaan.
 
De jaarvergadering begint om 16:00 uur met aansluitend het jaarfeest , waarop wij alle leden ten zeerste
 
uitnodigen om eveneens aanwezig te zijn.