JAARFEEST - JAARVERGADERING 2022
 
ALS CORONA HET TOELAAT
 
Het ledenfeest wordt gepland op zaterdag 12 februari 2022 

 

 
 
Jaarlijks organiseren wij voor onze leden een jaarfeest, waarop verdienstelijke leden in de bloemetjes worden
 
gezet.
 
Aangezien wij een vzw zijn , dient er een algemene ledenvergadering te worden gehouden. Deze zal het jaarlijks
 
clubfeest vooraf gaan.
 
De jaarvergadering begint om 16:00 uur met aansluitend het jaarfeest , waarop wij alle leden ten zeerste
 
uitnodigen om eveneens aanwezig te zijn.