JAARVERGADERING met aansluitend JAARFEEST 2024
 
                            Afbeelding invoegen                      Afbeelding invoegen                                                         
       

Graag nodigen wij jullie hierbij uit op de algemene ledenvergadering van wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw.

 

Datum:        zaterdag 3 februari 2024

Plaats:         Parochiezaal De Goede Herder, Goede Herderlaan 2-8, 2860 Sint Katelijne Waver

Tijdstip:       16u00

 

De agendapunten hebben jullie via mail gekregen. Maar hieronder vinden jullie deze terug.

  • verwelkoming
  • jaarverslag van de secretaris
  • jaarverslag van de penningmeester
  • begrotingsvoorstel voor het volgende boekjaar
  • aanduiding 2 leden als kas commissie
  • voorstelling mogelijke nieuwe kandidaat bestuursleden
  • voorstel wijziging bestuur en samenstelling Dagelijks Bestuur
  • ingediende voorstellen van de leden (deze dienen minimum 10 kalenderdagen voor de AV toe te komen op het secretariaat)
  • voorstelling activiteiten kalender 2024
  • varia

Alle toegetreden leden en ereleden mogen aanwezig zijn op deze vergadering en hebben stemrecht.

Indien je zelf niet aanwezig kan zijn, kan je steeds een volmacht geven aan een ander lid van onze wandelvereniging. Gelieve de volmacht in te vullen en terug te bezorgen voor 3 februari 2024.

Leden die langer lid zijn dan 1 jaar en zich geroepen voelen om zich met de huidige bestuursleden in te zetten als bestuurslid kunnen hun kandidatuur indienen via een brief of via mail te sturen voor 3 februari 2024 aan het secretariaat.

Daar de huidige leden van de kas commissie door omstandigheden niet meer beschikbaar zijn, zijn wij op zoek naar nieuwe kandidaten. Wie zich hiervoor geroepen voelt, kan zich hiervoor aan melden voor 4 februari 2024.

     

JAARFEEST 2024

Deuren gaan open om 17.30u (aansluitend aan onze jaarvergadering)

Alle drank is inbegrepen!

Dit alles kost u maar 20€/pers (niet leden betalen 40€).

De leden kunnen hun deelname kosten betalen met hun spaarkaartsaldo van 2023, welk ingediend is op het secretariaat en/of met waardebon(s) die als dank voor uw medewerking op één van onze organisaties in 2023 is ontvangen.

Heeft u zin om deze avond met ons mee te maken meldt u dan aan via een mail naar

martin.van.veen@telenet.be

Betaling gebeurd op onze rekening: BE86 0004 1817 2050 met vermelding "jaarfeest 2024"