CLUBFEEST - JAARVERGADERING 2018
 
zaterdag 10 februari 2018 
 
 
 
Jaarlijks organiseren wij voor onze leden een clubfeest, waarop verdienstelijke leden in de bloemetjes worden
 
gezet.
 
Aangezien wij een vzw zijn , dient er een algemene ledenvergadering te worden gehouden. Deze zal het jaarlijks
 
clubfeest vooraf gaan.
 
De jaarvergadering begint om 17:30 uur met aansluitend het clubfeest , waarop wij alle leden ten zeerste
 
uitnodigen.